• تماس با ما

telphon


نام و نام خانوادگی 

سمت شماره تلفن مستقیم 

مهران فرجی

 

رییس اداره 04142264488
صادق نقیبیکارشناس فرهنگی و روابط عمومی04142266661
خانم جباری کارشناس دینی و قرآنی و فرهنگی و دبیرخانه 04142266664
محمدرضا وفایی کارشناس هنری 04142261116
 email 

پست الکترونیکی:      marand.azarsh@farhangmail.ir         

سایت اطلاع‌رسانی:  http://marand.farhang.gov.ir 

  

مستقیم ریاست:  -42264488 ٠٤١

فاکس : 041   42266664

پست الکترونیکی:  marand.azarsh@farhangmail.ir

 

آدرس پستی: مرند- میدان مادر جنب بوستان بازنشستگان