• آموزشگاه های آزاد هنری

آموزشگاه آزاد هنری ماهنی ( موسیقی) ، مدیرمسئول: پیمان عالی باف، آدرس: مرند، خیابان شهید رجایی ( ایستگاه ) چهارراه کاشانی ، 04142252490

آموزشگاه آزاد هنری تصنیف  ( موسیقی) ، مدیر مسئول : هادی ایماندار ، آدرس: مرند ، چهار راه المهدی ، ابتدای خیابان تختی، 04142261015

آموزشگاه آزاد هنری ابراهیمی ( موسیقی ) مدیرمسئول: آقای ابراهیمی، آدرس: مرند ابتدای خیابان جلفا بالای شیرین عسل ، 

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی شمشیری ، مدیرمسئول: خانم شمشیری ، آدرس: مرند خیابان امام(ره) پاساژ دیهیم ط 1