• انجمن های فرهنگی و هنری مرند

انجمن های فرهنگی و هنری ثبت شده و رسمی شهرستان مرند به همراه نام رئیس انجمن به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است دفتر تمامی انجمن ها در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند واقع در میدان مادر جنب بوستان بازنشستگان می باشد و شعبه یا نمایندگی دیگری در شهرستان ندارند.

1- انجمن هنرهای تجسمی : آقای محبوب حبیب وند  

2- انجمن خوشنویسان شعبه مرند: آقای مقصود استادی 

3- انجمن فیلم : آقای نادر رباطی

4- انجمن ادبی استاد شهریار : آقای میرداود میرمحمدزاده 

5- انجمن هنر عکاسی :  آقای محمد رضا اباذری