فرم ثبت نام نخستین جشنواره آنالار ناغیل لاری و آتالار سوزلری
مشخصات فردی ارسال کننده اثر
نام *  
نام خانوادگی *  
نام پدر    
تاریخ تولد *  
محل تولد    
شغل    
تحصیلات    
آدرس محل سکونت *  
شماره تلفن یا همراه *  
عکس 4*3 *  
بارگذاری آثار ارسالی به جشنواره
بارگذاری اثر 1    
بارگذاری اثر 2    
بارگذاری اثر 3